25 sie 2015

Łowiectwo w Polsce w XXI wieku - realia i oczekiwania

Z ogromną satysfakcją informuję, że ukazała się - wydana pod moją redakcją - publikacja pod tytułem "Łowiectwo w Polsce w XXI wieku - realia i oczekiwania".

Miałem przyjemność współpracować z gronem interesujących, merytorycznych autorów, którzy spoglądają na łowiectwo z bardzo różnych perspektyw, nie unikając przy tym trudnych i niewygodnych tematów.

Pomysłów na zakres i spis rozdziałów książki było tyle, że musieliśmy pomieścić je w dwóch tomach.

Mam nadzieję, że książka okaże się ciekawa dla wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojmowanym łowiectwem i ochroną przyrody.

Polecam!

Książka dostępna jest w gdańskim oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa: Łowiectwo w Polsce w XXI wieku - realia i oczekiwania.


W związku z pytaniami o spis tresci publikacji, poniżej przedstawiam:

Tom 1
Tom 2


12 sie 2015

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze prądu

Rada Ministrów wydała rozporządzenie (przedłożone przez ministra gospodarki) w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Przewiduje się, że od 11 sierpnia (wczoraj) do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW. Tacy odbiorcy to fabryki, huty, duże energochłonne zakłady przemysłowe.

Ograniczenia na pewno nie obejmą odbiorców indywidualnych, a także szpitali, obiektów wojskowych, lotnisk i tym podobnych instytucji.

Powodem ograniczeń są wysokie temperatury powietrza i niskie stany wód w zbiornikach wodnych. Obniżony poziom wody uniemożliwia skuteczne chłodzenie bloków energetycznych.
 

22 lip 2015

Objazd S-7 ulicami Ostródy - ciąg dalszy

W poprzednim poście obiecałem, że zamieszczę odpowiedzi, jakie otrzymam od władz samorządów, co niniejszym czynię.

Jako pierwsze - pismo, jakie otrzymałem od Starosty Ostródzkiego.

Nie dostałem niestety odpowiedzi na postawione pytania. Władze powiatu uznały widocznie, że po negatywnej opinii mieszkańców sprawa jest bezprzedmiotowa.

Jako drugie - pismo od Burmistrza Ostródy.


8 lip 2015

Czy Ostróda doczeka się komunikacyjnego piekła?

"Ostródę czeka komunikacyjne piekło"

Całkiem mocno przeraziła mnie wizja czasowego puszczenia ruchu z S-7 ulicami Ostródy.

Rozmawiałem o tym z dyrektorem olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosławem Nicewiczem. Podziela obawy - znając natężenie ruchu na S-7.  A także - jak mieszkańcy Ostródy i okolic, ze mną włącznie -  jest zdziwiony brakiem komunikacji decydentów z Ostródzianami. GDDKiA jako inwestor nie wnika w przebieg dróg zastępczych, należy to w całości do Wykonawcy - firmy, której udzielono zamówienia publicznego. Jak ona się dogada z samorządem, to już jej sprawa.

Inny cel ma powiat - a może przy okazji uda się wyremontować kilka ulic w mieście. Przy okazji inwestycji można wynegocjować dodatkowy pożytek w przyszłości dla Ostródzian. Inny cel ma miasto - trochę pocierpimy, dwa lata uciążliwości, ale potem będą fajne ulice. Inny cel ma Wykonawca - jak najtaniej (najbardziej oszczędnie i efektywnie) wykonać zadanie.

Wyobraziłem sobie jednak kolejki samochodów stojących w korku, gdy przejazd kolejowy jest zamknięty, tak przez około 7 minut zamknięty, gdy jadą dwa pociągi w krótkim odstępie czasu. W godzinach szczytu sznury samochodów stoi wtedy i na ulicy Olsztyńskiej, i Szosy Elbląskiej. Gdy na to nałożymy,  nieprzerwany czasem, sznur samochodów z „siódemki” - horror gwarantowany. Ale może warto? A może jednak jak najszybciej wycofać się z pomysłu?

Może zrobiono analizy? Rachunek kosztów - oszacowano zyski i straty? Oceniono stopień uciążliwości?

Chcąc trochę sobie i mieszkańcom Ostródy pojaśnić w głowie, wystąpiłem do Starosty Ostródzkiego i Burmistrza Ostródy z prośbą o informację, jak wyglądały ustalenia, na jakim etapie są uzgodnienia z Wykonawca? Czy samorządy miejski i powiatowy współpracują ze sobą w tej sprawie?

Pod względem prawnym - ulice po których ma przebiegać ewentualny objazd przez miasto to drogi powiatowe, ale z punktu widzenia mieszkańców miasta - za to, co dzieje się w mieście, odpowiada Burmistrz, wszak on jest tutaj gospodarzem.

Poniżej treść moich wystąpień. Odpowiedzi zamieszczę, gdy tylko do mnie dotrą.

W całej procedurze brakowało mi komunikacji z mieszkańcami. Mam nadzieję, że odpowiedzi, jakie otrzymam od władz powiatu i miasta, będą tą niezbędną informacją bieżącą ze strony decydentów, dla opinii publicznej.


Pan Andrzej Wiczkowski
Starosta Ostródzki

W związku z poruszeniem opinii publicznej w sprawie planowanego wyznaczenia objazdu ulicami Ostródy podczas przebudowy drogi S-7 zawracam się do Zarządu Powiatu o udzielenie mi informacji na temat uzgodnień co do przebiegu drogi zastępczej.
Opinia publiczna, a nawet niektórzy radni, zdają się być zaskoczeni doniesieniami o zakończonych już ustaleniach z Wykonawcą.
W przypadku inwestycji, której realizacja może spowodować uciążliwości dla dużej grupy - nie tylko użytkowników trasy S-7 ale i mieszkańców miasta - moim zdaniem niezbędne są konsultacje i komunikacja z mieszkańcami. Przepływ informacji powinien mieć na celu przekazanie ogółowi opinii publicznej rzetelnego i jasnego uzasadnienia decyzji Władz Powiatu.
Tym bardziej, że utrudnienia w codziennym ruchu drogowym w Ostródzie, ze względu na istniejące problemy przejazdów kolejowych, są tematem delikatnym.
Dwuletnie utrudnienia, które nałożą się na istniejące korki, które wynikają z ruchu kolejowego, mogą momentami zablokować część ostródzkich ulic. Chciałbym zwrócić uwagę, że w godzinach szczytu kolejki samochodów stojących przed zamkniętym szlabanem sięgają ulic, które planowane są jako fragment objazdu przez miasto. Uciążliwości mogą być zatem - przy kilkudziesięciu tysiącach pojazdów, które przejeżdżają w ciągu doby drogą S-7 - niezwykle dotkliwe (korki, hałas, spaliny).
Rozumiem, że inny cel ma Powiat, inny cel ma Miasto, a jeszcze inny Wykonawca zamówienia publicznego. Uważam, że w tym przypadku - dla dobra mieszkańców Ostródy - powinno zostać wypracowane wspólne stanowisko stron - podmiotów, którego interesu sprawa dotyczy.
Powołując się na art. 19 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora proszę o wyczerpującą informację dotyczącą ustaleń co do przebiegu drogi zastępczej przez miasto Ostróda podczas realizacji inwestycji na trasie S-7.
Szczególnie proszę o informacje: czy rzeczywiście rozmowy z Wykonawcą już się odbyły? Kto brał udział w rozmowach ze strony Starostwa Powiatowego w Ostródzie?
Czy brane były pod uwagę inne warianty drogi zastępczej, a jeśli tak, to jakie?
Czy zostały przeprowadzone dokładne analizy i kalkulacja kosztów  - tak ekonomicznych, jak i społecznych - proponowanego rozwiązania?
Nie chcę w żadnym razie kwestionować potrzeby jak najszybszej modernizacji drogi S-7, na którą - jako jej użytkownicy - czekamy. Szanuję także przyjęte przez Samorząd rozwiązania. Uważam jednak, że przy tak ważnym temacie, niezbędna jest komunikacja z mieszkańcami. Przepływ informacji  bieżącej pozwoli przekonać o tym, że wybrano najlepszy wariant i że wybrane rozwiązanie jest optymalne.
Jestem przekonany, że w momencie zmęczenia mieszkańców uciążliwościami pojawią się liczne dyskusje i pytania o trafność przyjętego rozwiązania. Dlatego już dzisiaj mieszkańcy Ostródy i okolic powinni być możliwie najlepiej poinformowani przez decydentów o potrzebie i trafności przyjętych rozwiązań.


Pan Czesław Najmowicz
Burmistrz Ostródy

W związku z poruszeniem opinii publicznej w sprawie planowanego wyznaczenia objazdu ulicami Ostródy podczas przebudowy drogi S-7 zawracam się do Pana Burmistrza o udzielenie mi informacji na temat uzgodnień co do przebiegu drogi zastępczej.
Opinia publiczna, a nawet niektórzy radni, zdają się być zaskoczeni doniesieniami o zakończonych już ustaleniach Władz Powiatu Ostródzkiego z Wykonawcą, przy jednoczesnym milczeniu Władz Miasta.
W przypadku inwestycji, której realizacja może spowodować uciążliwości dla dużej grupy - nie tylko użytkowników trasy S-7 ale i mieszkańców miasta - moim zdaniem niezbędne są konsultacje samorządu powiatowego i miejskiego i komunikacja z mieszkańcami. Przepływ informacji powinien mieć na celu przekazanie ogółowi opinii publicznej rzetelnego i jasnego uzasadnienia decyzji Władz Powiatu i stanowiska Burmistrza.
W rozumieniu mieszkańców Ostródy to Burmistrz jest odpowiedzialny za ruch odbywający się na ulicach miasta.
Rozumiem, że inny cel ma Powiat, inny cel ma Miasto, a jeszcze inny Wykonawca zamówienia publicznego. Uważam, że w tym przypadku - dla dobra mieszkańców Ostródy - powinno zostać wypracowane wspólne stanowisko stron - podmiotów, którego interesu sprawa dotyczy.
Powołując się na art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora proszę o informację dotyczącą ustaleń co do przebiegu drogi zastępczej przez miasto Ostróda podczas realizacji inwestycji na trasie S-7.
Szczególnie proszę o informacje: czy Władze Miasta konsultowały się w tej sprawie z Powiatem. Kto brał udział w rozmowach ze strony Miasta?
Podobne pytania pozwoliłem sobie zadać Staroście Ostródzkiemu. Jestem przekonany, że w momencie zmęczenia mieszkańców uciążliwościami pojawią się liczne dyskusje i pytania o trafność przyjętego rozwiązania. A pytania te nie będą kierowane tylko do Starosty. Ze strony mieszkańców miasta, to Burmistrz będzie tymi pytaniami i wymogiem merytorycznej odpowiedzi na nie obciążany.
Dlatego już dzisiaj mieszkańcy Ostródy i okolic powinni być możliwie najlepiej poinformowani przez wszystkich decydentów  - i ze strony Powiatu, i ze strony Miasta - o potrzebie i trafności przyjętych rozwiązań.