28 sie 2016

Drogowe estakady i kolejowe rogatki

Pojawiła się realna szansa na rozwiązanie, o które od lat społeczność Ostródy zabiega - rozwiązanie "problemu przejazdów kolejowych". Kto zna Ostródę, ten wie, o czym piszę. Perła Mazur (tych Zachodnich) czeka na rozstrzygnięcie. Obecnie trwają prace nad szczegółami – prace uzgodnieniowo-projektowe są na zaawansowanym etapie.

Jest niemała szansa, abyśmy wreszcie mieli bezkolizyjne skrzyżowania trasy kolejowej z drogami dla ruchu samochodowego. Niestety, z tego co obserwuję, władze Ostródy, ani nasi obecni parlamentarzyści nie zabierają głosu w tej sprawie, ani nie lobbują za korzystnym - dla mieszkańców Ostródy i wszystkich uczestników ruchu w mieście – rozwiązaniem. A przecież jeśli sami nie będziemy domagać się dobrych dla nas rozwiązań, nikt tego za nas nie zrobi. Dlatego zdecydowałem się wystąpić z petycją do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie budowy skrzyżowań bezkolizyjnych.

Pamiętajmy, że przeforsowane teraz rozwiązanie będzie funkcjonowało w Ostródzie przez długie lata. 

Ostróda będzie miała piękną nowoczesną estakadę w ciągu drogi nr 16, a grozi nam „utkwienie” z XIX-wiecznym rozwiązaniem kolejowym.

Poniżej treść mojej petycji.

PETYCJA

Społeczności lokalne z zainteresowaniem śledzą informacje publikowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dotyczące weryfikacji Krajowego Programu Kolejowego, który zakłada realizację wielu inwestycji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego w naszym kraju.

Ostatnio zorganizowana konferencja w Olsztynie z udziałem Pana Prezesa i wiceministra Jerzego Szmita spotęgowała nie tylko zainteresowanie, ale nade wszystko nadzieje na zwiększenie udziału środków na cele inwestycji kolejowych w województwie warmińsko - mazurskim.

Kolej od dawna jest jednym z podstawowych środków transportu; mieszkańcy wielu miejscowości, w tym także miasta Ostródy, bezpiecznie docierają do pracy, szkół, ośrodków zdrowia, urzędów, ośrodków kultury czy też znajomych i rodzin. Niestety wymienione dobrodziejstwa, jakie niesie kolej, powodują utrudnienia wewnątrz samego organizmu, jakim jest miasto. Podzielona na dwie połowy torami kolejowymi Ostróda boryka się z niedogodnościami wynikającymi z funkcjonowania w jednym poziomie skrzyżowań torów z ulicami.

Zamknięte wielokrotnie w ciągu dnia rogatki to opisywany i pokazywany nie raz przez lokalne media horror. Przejazdy kolejowe w kilometrażu 259.555, 259.698 oraz 260.184 linii kolejowej nr 353 Poznań - Skandawa Granica Państwa w celu przepuszczenia pociągów, stanowią barierę dla pieszych, rowerzystów, kierowców samochodów; poważnie wydłużają i komplikują ich ruch. Długie minuty stojących w „ogonku” aut to zwiększenie emisji spalin i strata czasu, a dla kolei to także duże środki przeznaczane na funkcjonowanie i utrzymanie strażnic przejazdowych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w założeniach wieloletnich nasze Państwo stawia na intensyfikację nie tylko kolejowego ruchu pasażerskiego, ale także towarowego, wydaje się koniecznym podjęcie już teraz wspólnych działań dla budowy skrzyżowania lub skrzyżowań dwupoziomowych w granicach miasta Ostródy. Takie rozwiązanie da szanse na bezkolizyjne prowadzenie ruchu obu gałęzi transportu, a w przypadku kolei umożliwi zwiększanie prędkości maksymalnej powyżej wartości 120 km/h.

Należy pamiętać, iż linia kolejowa nr 353 prowadzi do ciągu komunikacyjnego E 65 stanowiąc alternatywę dla połączenia stolicy kraju z naszym regionem jednotorową linią kolejową Nr 216 przez Działdowo, czy też polskim wybrzeżem - stanowiąc także alternatywę dla jednotorowej linii kolejowej Nr 220 przez Elbląg.

Zwracam się zatem do Pana Prezesa z prośbą o rozważenie możliwości zaprojektowania i budowy skrzyżowań dwupoziomowych w granicach miasta Ostróda w ramach planowanych prac modernizacyjnych na linii kolejowej 353 Poznań - Skandawa gr. Państwa. Nakłady finansowe konieczne do stworzenia takiego rozwiązania zwrócą się z oszczędnościami, jakie przyniesie ono dla uczestników ruchu kolejowego i drogowego.

Ufam, że Pan Prezes swoim wieloletnim doświadczeniem i zaangażowaniem na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej Warmii i Mazur wesprze nasze miasto w tym ogromnym i ważnym wyzwaniu, które przyniesie korzyści podróżnym korzystającym z kolei, kolejowemu transportowi towarowemu, uczestnikom ruchu drogowego w Ostródzie.