29 kwi 2013

Debata: Organizacja polskiego łowiectwa... cz. 3

Andrzej Gdula, Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego: Obecny model łowiectwa

(relacja z wystąpienia)

W imieniu PZŁ głos zabrał prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Andrzej Gdula.

Odnosząc się do postulatów rozbicia naszego Zrzeszenia, Andrzej Gdula przypomniał, że polskim myśliwym udaje się zachować jedność organizacyjną od 1923 roku czyli od prawie stulecia. Polski Związek Łowiecki miał okazję funkcjonować w różnych systemach ekonomicznych i politycznych, co jest najlepszym dowodem, że się sprawdza i dobrze służy ochronie przyrody.

Odnosząc się do pojawiających się w debacie sugestii, dotyczących niekonstytucyjności Prawa łowieckiego, Andrzej Gdula przypomniał orzeczenie Trybunały Konstytucyjnego z 2012 roku, który jednoznacznie potwierdził zgodność zasad Prawa łowieckiego z Ustawą Zasadniczą.

Prezes Andrzej Gdula jednoznacznie wyraził opinię, że polski model łowiecki oparty na własności Skarbu Państwa zwierzyny w stanie wolnym oraz jednej organizacji, która w imieniu państwa prowadzi gospodarkę łowiecką, jest dobrym i sprawdzonym przez lata rozwiązaniem, które popierają nie tylko polscy myśliwi. Od dawna ma ono także pozytywne recenzje międzynarodowej społeczności myśliwych. Bardzo pochlebnie o naszym modelu łowiectwa wyraża się min. Europejska Federacja Związków Łowieckich.

Stan polskiego łowiectwa jest dobry, powiedział Andrzej Gdula. Od wielu lat PZŁ odnotowuje stały wzrost członków PZŁ – tylko w ubiegłym roku było ich około 4 tys. osób. Polski Związek Łowiecki, w przeciwieństwie do sytuacji z lat 90, cechuje też stabilność finansowa i przewidywalność działania.

Prezes NRŁ przypomniał też, że od 4 lat związek przesyła Ministrowi Ochrony Środowiska i Komisji Ochrony Środowiska Sejmu raporty o stanie łowiectwa i podejmowanych w PZŁ działaniach i nigdy nie spotkały się one z krytycznymi uwagami.


Brak komentarzy: